REKLAMA

Prezydent Miasta Włocławek ogłosił otwarty nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Zgłoszeń mogą dokonywać przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nabór, który realizowany jest w związku z ustaniem członkostwa jednego z członków Komitetu, potrwa od 16 do 22 czerwca 2020 roku.

Komplet dokumentów należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji”:

– osobiście, w lokalu kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku, od poniedziałku do piątku od 12:00 do 17:00 lub

– pocztą, na adres: Wydział Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87- 800 Włocławek

Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,zglos_sie_do_komitetu_rewitalizacji__,899.html