REKLAMA

Budowa przejścia podziemnego. Trzeci przetarg przyniósł rozstrzygnięcie Urząd
Miasta rozstrzygnął przetarg na budowę przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej. Poprzednie dwa postępowania zostały unieważnione, ponieważ zaproponowane ceny przewyższały kwotę środków zarezerwowanych na ten cel.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie przejścia
podziemnego jako żelbetowej, monolitycznej konstrukcji ramowej o przekroju
zamkniętym prostokątnym, wraz z budową chodników i ciągów pieszo – rowerowych,
stanowiących dojście i dojazd do tego obiektu.
Wykonawcą zadania będzie WANT Sp. z o.o. z Tczewa. Całkowita cena oferty brutto
wynosi 11.170.000,00 zł.Zgodnie z wytycznymi specyfikacji przetargowej, zadanie ma zostać zrealizowane do 30 sierpnia 2022 roku.