REKLAMA

W siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek przy ul. Piekarskiej 6 we funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, który czeka na wszystkich zainteresowanych.

Zakres działania punktu to m.in. konsultacje i uzgadnianie celów oraz wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania, konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru, konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR, konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.
Lokalna Grupa Działania zaprasza do spotkania w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 14:00 lub w inny dzień, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Jest również możliwość odbycia konsultacji on line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. Microsoft Teams).

Konsultacje stacjonarne i zdalne zapewnią udział lokalnej społeczności na każdym etapie przygotowywania strategii, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców w różnych kwestiach.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD: tel.: +48 729 767 931, mail: lgd.wloclawek@wp.pl

Informacja na ten temat: https://www.facebook.com/pages/category/public-services-government/W%C5%82oc%C5%82awskie-Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-i-Wolontariatu-414313745358467/?locale=pl_PL