REKLAMA

Uczeń klasy trzeciej Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku „Elektryka” – Michał Kaczmarek – wymyślił Zewnętrzny Sygnalizator Dymu Toksycznego – uczeń zajął II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok a – innowacje. Michał zaprojektował, skonstruował i przedstawił w formie opisowej prototyp urządzenia o nazwie Indywidualny Zewnętrzny Sygnalizator Dymu Toksycznego.

Urządzenie to unikalny pomysł w dziedzinie skutecznej ochrony środowiska. Prace nad projektem trwały około dwóch lat.

Michał Kaczmarek jako laureat olimpiady jest zwolniony z części teoretycznej egzaminów zawodowych oraz ma wolny wstęp na Politechniki w Polsce. Uczeń kształci się w zawodzie technik elektronik. Opiekunem Michała był mgr inż. Wojciech Kaczmarek nauczyciel zajęć zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.