REKLAMA

24 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich Polakach organizowanego w roku szkolnym 2019/2020 przez Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Bohaterem tegorocznej edycji był św. Jan Paweł II na tle historii Polski XX i XXI wieku.

Obszerną informację na ten temat publikuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Głównym celem konkursu jest wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich Polaków, szczególnie związanych z regionem kujawsko – pomorskim, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz pobudzanie w nich twórczego myślenia.

W tegorocznej edycji konkursu do etapu szkolnego najwięcej szkół i uczniów przystąpiło z Włocławka oraz z powiatów: lipnowskiego, radziejowskiego i włocławskiego. Do etapu szkolnego konkursu w bieżącym roku zgłoszono 66 szkół, udział wzięło ok. 700 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 81 uczniów, którzy pisali test w 6 komisjach rejonowych.

I miejsce zdobył Stanisław Karol Kołodziejczak, uczeń Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku, którego opiekunem była Elżbieta Straszewska.

Pełna informacja na ten temat, wraz z fotorelacją, jest opublikowana: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9587