REKLAMA

Uczniowie Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku w ramach koła technicznego prowadzonego przez p. Piotra Becińskiego, w bieżącym roku szkolnym wezmą udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Być jak Ignacy” organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych polskich naukowcach. Program podzielony jest na 4 etapy – każdy jest poświęcony innemu zagadnieniu: energia, ekologia, transport przyszłości i świat wirtualny. Do każdego etapu nauczyciel otrzymuje interaktywny scenariusz zajęć, pełen ciekawych doświadczeń i eksperymentów. Ponadto uczniowie mogą zgłaszać prace konkursowe związane z poszczególnymi częściami programu. Są to praktyczne ćwiczenia jak np. konstrukcja modelu wiatraka działającego na zasadzie energii odnawialnej czy też przygotowanie makiety pojazdu przyszłości.

Łączna pula nagród wynosi 300 000 tys. złotych.

Zdjęcie: pexels.com