REKLAMA

Dofinansowanie do wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 otrzyma 255 uczniów z niepełnosprawnością, kształcących się w miejskich placówkach oświatowych. Wypłata na łączną kwotę 91,5 tys. zł nastąpi do końca listopada.

Przypomnijmy: w terminie do 3 września 2021r. rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogli składać wnioski o dofinansowanie z rządowego programu: „Wyprawka szkolna”. Wysokość pomocy jest zależna od szkoły i klasy, do której uczęszcza uczeń, rodzaju niepełnosprawności oraz rodzaju podręczników, z których uczeń korzysta, i wynosi od 390 do 445 zł.