REKLAMA

Podróże odbędą się w ramach projektu: „Podróże w nieznane – śladami wielkich odkrywców”, który decyzją Zarządu FRSE z dnia 6 lutego 2020 r. został rozpatrzony pozytywnie. Warunkiem złożenia formularza było napisanie projektu i pozyskanie partnera z jednym z krajów Unii Europejskiej.

Zespół Szkół nr 3 z Włocławka nawiązał kontakt ze szkołą portugalską w Faro i szkołą we Włoszech w Fano. W ramach projektu 13-osobowa grupa uczniów wyjedzie na tydzień do Portugalii, a następnie do Włoch.

Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Pełna informacja na ten temat: https://www.zs3wek.pl/