REKLAMA

Zachęcamy do lektury „Gazety Śródmiejskiej”.

Periodyk dostępny jest zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej.
Najnowszą „Gazetę Śródmiejską” otwieramy wywiadem z Agnieszką Osińską, auto
scenariusza do śródmiejskiej gry miejskiej „Operacja Leslau”. To wydanie to także
informacje o przebiegu wybranych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych oraz
ciekawostka historyczna.


„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028. Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Wydział
Rewitalizacji.
W „Gazecie Śródmiejskiej” prezentujemy sylwetki osób działających na terenie
Śródmieścia i organizacje pozarządowe, wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się
w najstarszej części Włocławka oraz przebieg Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028.


Wersja elektroniczna Gazety dostępna jest pod adresem:
http://rewitalizacja.wloclawek.eu/info,projekty_,126.html .