REKLAMA

Urząd Miasta ogłosił przetarg na przebudowę ul. Żelazne Wody i ul. Armii Krajowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Przebudowa dróg gminnych”, z podziałem na dwa zadania.

Przebudowa ul. Żelazne Wody obejmie odcinek od ul. Żytniej do ul. Ostrowskiej, natomiast ul. Armii Krajowej ma być przebudowana na odcinku od ul. Żytniej do ul. Leśnej. Przy przejściach dla pieszych ma pojawić się powierzchnia ostrzegawcza z płytek z wypustkami koloru żółtego.

Potencjalny wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu na ul. Żelazne Wody i ul. Armii Krajowej, w oparciu o wykonany we własnym zakresie i własnym kosztem projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Szczegóły tego postępowania: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,61812,30b720a8935fe691e6b989d2857145a6.html