REKLAMA

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na to zadanie. Ulicę Chełmicką o długości blisko 290 metrów przebuduje Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM, za cenę brutto wynoszącą 679 344,79 zł.

Na jezdni pojawi się szara kostka betonowa, zostaną wybudowane zjazdy i ciąg pieszo-rowerowy.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu na ul. Chełmickiej w oparciu o wykonany we własnym zakresie i własnym kosztem projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Realizacja zadania ma zakończyć się w maju 2020 roku.