REKLAMA

Urząd Miasta ogłosił postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Figowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych”. Data otwarcia ofert w tym przetargu to 23.08.2019.

Zgodnie ze specyfikacją, wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nie krótszym niż 60 dni i nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca będzie miał obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu na ul. Figowej w oparciu o wykonany we własnym zakresie i własnym kosztem projekt tymczasowej organizacji ruchu.