REKLAMA

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę ul. Polnej i Zielnej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, który ma powstać na odcinku od ul. Barskiej do posesji nr 68 przy ul. Zielnej.

W zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, wchodzi przebudowa istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, pojawi się też nowa zieleń drogowa.

Data otwarcia ofert w tym przetargu to 21.12.2020. Według specyfikacji, prace powinny być zrealizowane najpóźniej do 31.05.2021.