REKLAMA

W dniu 4 września br. w Urzędzie Miasta Włocławek podpisano umowy o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanyc do rejestru zabytków położonych w obszarze rewitalizacji. W tym roku samorząd naszego miasta przekaże na ten cel blisko 840 tys. zł.

Przyjęty w lipcu ubiegłego roku Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 to nie tylko kilkusetstronicowy dokument, ale przede wszystkim realne działania na rzecz Włocławka i mieszkańców. Ufam, iż przekazana dziś dotacja będzie dużym wsparciem dla Państwa działań, ale nade wszystko, ważnym narzędziem służącym realizacji naszego wspólnego celu, jakim jest odmiana odblicza włocławskiego Śródmieścia – mówił Prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski podczas spotkania z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości, którym zostały przyznane dotacje.

Decyzją Prezydenta Włocławka i na podstawie złożonych wniosków, dotacje z budżetu miasta zostały przeznaczone na odnowienie sześciu nieruchomości w ramach następujących programów: „Remont krok po kroku” – ul. Żabia 27 (kwota dotacji: 13 577,20 zł na remont elewacji oraz pokrycia dachowego budynku mieszkalnego), ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 18 (kwota dotacji: 38 939,68 zł na remont elewacji, zmianę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu), ul. Piekarska 3 (kwota dotacji: 13 443,74 zł na wymianę 4 balkonów w budynku mieszkalnym), ul. Zduńska 4B (kwota dotacji: 4 055,72 zł na remont ściany podłużnej budynku oficyny po lewej stronie), „Inwestycja z klasą” – ul. Brzeska 23 (kwota dotacji: 531 422,07 zł na remont budynku mieszkalnego z zagospodarowaniem terenu); „Historia się opłaca” – ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 27 (kwota dotacji: 238 171,39 zł na remont elewacji i dachu kamienicy).

Udzielenie dotacji możliwe jest dzięki objęciu Śródmieścia Specjalną Strefą Rewitalizacji. W tym roku zabezpieczyliśmy na ten cel 1 milion złotych. W kolejnym właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości będą mogli skorzystać z łącznej kwoty 1,5 mln zł – podkreślała Barbara Moraczewska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, realizacja prac i rozliczenie dotacji nastąpi w bieżącym roku.