REKLAMA

Nowoczesne pracownie przyrodnicze, w które zostało wyposażone KPCEN  we Włocławku, a za jego  pośrednictwem szkoły naszego rejonu, to jeden z elementów  projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

W skład pracowni wchodzą czujniki służące do bezpośredniej obserwacji zjawisk przyrodniczych, dokonywania pomiarów i  ich dokumentowania, a lekcje  prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii rozwijają kreatywność, umiejętność dokonywania analiz i pracy zespołowej.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół, które otrzymują w tym roku szkolnym pracownie mobilne, uczestniczyli wcześniej w warsztatach Nowoczesne technologie w rozwijaniu kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

no images were found