REKLAMA

Najskuteczniejsi, najbardziej zaangażowani, dochowujący w pracy najwyższych standardów etycznych i zawodowych specjaliści terapii zajęciowej zostaną w tym roku (2020) po raz drugi uhonorowani specjalnymi nagrodami zarządu województwa – informuje serwis kujawsko-pomorskie.pl. Kandydatów zgłaszać mogą podmioty prowadzące placówki integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, oświatowe i służby zdrowia oraz organizacje pozarządowe i instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych. 

Czym jest terapia zajęciowa? To rodzaj terapii uaktywniającej polegający na podejmowaniu przez pacjenta określonych działań pod kierunkiem i opieką terapeuty. Jest powszechnie wykorzystywana m.in. w warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej. Pacjentami są osoby niepełnosprawne i seniorzy. Celem jest szeroko rozumiana rehabilitacja oraz samodzielność podopiecznych – w odniesieniu zarówno do ciała, jak sfery psychicznej i społecznej.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 czerwca 2020. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w październiku, z okazji Światowego Dnia Terapii Zajęciowej.

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/35898-wyroznimy-najlepszych-terapeutow-zajeciowych-2