REKLAMA

Szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy we Włocławku w partnerstwie z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbędzie się w siedzibie Centrum przy ul. Żabiej 12a dnia 16 marca 2020 roku o godzinie 10:00.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i obejmować będzie m.in. takie zagadnienia, jak: obowiązki rejestracyjne w organach podatkowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku publicznego; terminowość składania dokumentów do urzędu skarbowego czy sprawozdawczość finansowa wg ustawy o rachunkowości. 

Szkolenie poprowadzą eksperci z Urzędu Skarbowego.

Pełna informacja na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2020/03/zapraszamy-na-szkolenie-2/