REKLAMA

Już tylko dwa tygodnie pozostały do zakończenia naboru wniosków o usuwanie azbestu z nieruchomości w 2023 roku. Oczywiście chodzi o nieruchomości znajdujące się na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Wnioski można pobrać i złożyć w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22. Formularze są też opublikowane w BIP UM Włocławek i można je pobrać do wydrukowania ze strony internetowej: BIP UM Włocławek – zakładka Środowisko-informacje, wykaz danych, pozycja – Gospodarka odpadami zawierającymi azbest.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 54 414- 42- 96 i w sekretariacie Wydziału – tel. 54 414-42-92 lub za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: srodowisko@um.wloclawek.pl Przypominamy, ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 06.02.2023 r.