REKLAMA

3 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), która wprowadza wiele ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Warto się z tymi ułatwieniami i uproszczeniami zapoznać już dziś.

1.Jazda bez prawa jazdy

Ministerstwo poinformowało, że kierowcy którzy posiadają polskie prawo jazdy będą zwolnieni (od 5 grudnia tego roku) z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazania go podczas kontroli drogowej na terytorium Polski.

Jak podano „Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców”.

Żródło: www.mi.gov.pl

2.Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego

Jeżeli dojedzie do sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego zostaną uzupełnione, nie będzie konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu.

To rozwiązanie ministerstwa będzie obowiązywało od 4 grudnia 2020 roku.

Żródło: www.mi.gov.pl

3.Bez karty pojazdu i nalepek kontrolnych

4 września 2022 roku wchodzi zmiana dotycząca procesu rejestracji pojazdów. Urzędy nie wydadzą już karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.


Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu – 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej). Wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Właściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu on-line” – przeczytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Żródło: www.mi.gov.pl

4.Tablice rejestracyjne

Jeżeli właściciel pojazdu złoży wniosek będzie możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu.

„Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną – w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł”

Kiedy ten przepis wejdzie w życie? Poinformuje o tym minister właściwy ds. cyfryzacji.

Żródło: www.mi.gov.pl

5.Samochód czasowo wycofany z ruchu

Ministerstwo kolejną zmianą rozszerza katalog pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe.

Czego dotyczy ta zmiana? Wyjaśnia to ministerstwo: „Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie”

Według ministerstwa ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu.

Kiedy wejdzie w życie? Termin zmiany poda minister właściwy ds. cyfryzacji.

6.Ułatwienia w rejestracji

Od 4 grudnia tego roku wprowadzona zostaje możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu – UWAGA – także przez starostę, który jest właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania.

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Infrastruktury „czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu”.

Żródło: www.mi.gov.pl

7.Dealer zarejestruje nowy pojazd

Dealerzy! Od 4 czerwca 2021 roku będziecie mogli rejestrować pojazdy!

„Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta”

Według Ministerstwa rozwiązanie to usprawni proces rejestracji, zaoszczędzi czas kupującego oraz umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży w formie elektronicznej.

8.Zwrot dowodu rejestracyjnego

Już wkrótce, gdyż 4 października tego roku, wejdą przepisy, które umożliwią zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów.

Według informacji podanej przez Ministerstwo „Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument”

9.Co jeszcze znajdziemy w zmianach?

„Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. Rozwiązanie to wejdzie w życie 4 grudnia 2020 r.”

„Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia 2020 r. nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu”

Do wniosku o rejestrację wymagany będzie jedynie dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już będzie dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu.