REKLAMA

21.07.2020 godz. 12.00 w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem konsultacji jest planowana inwestycja pn.: „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowania Zalewu Włocławskiego”. Konsultacje przeprowadzone będą w formie spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Włocławek oraz on-line z projektantem inwestycji, a ich tematem będzie analiza dostępności zastosowania rozwiązań architektonicznych i konstrukcji budynków, układ przestrzenny oraz forma zagospodarowania terenu, które umożliwiają swobodne korzystanie z obiektu osobom z niepełnosprawnościami.

Chęć wzięcia udziału w konsultacjach należy zgłaszać drogą mailową pod adresem: cop.wloclawek@gmail.com lub telefonicznie pod numerem tel. 54 416 62 60.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17 lipca 2020 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Pełna informacja na ten temat wraz z przekierowaniem do materiałów konsultacyjnych: https://cop.wloclawek.pl/2020/07/zaproszenie-do-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2014-2020-efrr/