REKLAMA

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje w dniu 4 czerwca 2020 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 otwartą akcję poboru krwi. Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. 3 Maja u wylotu do pl. Wolności.

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania.

Organizatorzy apelują do mieszkańców Włocławka i okolic zwłaszcza młodych ludzi, którzy chcieliby dołączyć do wspólnoty Honorowych Dawców Krwi o oddawanie krwi, ponieważ jest ona teraz szczególnie potrzebna. Wszelkie procedury medyczne i zasady higieny są prowadzone zgodnie z rozporządzeniami ministra zdrowia.

Informacja o akcji jest opublikowana: http://www.pckwloclawek.org.pl/index.php/574-otwarta-akcja-poboru-krwi-06-2020inf