REKLAMA

Mateusz Pruchnicki – uczeń klasy 3 c o profilu biologiczno-chemicznym, zakwalifikował się do eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Eliminacje okręgowe odbyły się 25 stycznia 2020 roku na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Pełna informacja na ten temat: http://test.lzk.pl/  

Warto dodać, że historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja „Dookoła Świata” przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (do 2015 roku jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki.

Zawody centralne Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym odbędą się w dniach 4-5 kwietnia 2020 roku w Uniwersytecie Warszawskim; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Więcej na temat Olimpiady: http://www.owpsw.edu.pl/