REKLAMA

W styczniu 2020 roku w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku, w Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz Szkole Branżowej I Stopnia ruszyła realizacja programu profilaktycznego: „ARS czyli jak dbać o miłość” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Jest to już trzecia edycja programu w ZS 3.

Program „ARS czyli jak dbać o miłość” wpisuje się w realizowany w szkole Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Jest on prowadzony podczas zajęć socjoterapii w szkole. 

Pełna informacja na ten temat: https://www.zs3wek.pl/10-zespol-szkol-nr-3/zszspp/2219-ars-czyli-jak-dbac-o-milosc