REKLAMA

no images were found

Autor: Radca Prawny Marta Tomala 

Odrzucenie spadku we własnym imieniu nie jest czynnością skomplikowaną. Osoba dorosła składa oświadczenie o odrzuceniu spadku przed notariuszem albo przed sądem. Odrzucenie spadku ma taki skutek jakby osoba zrzekająca się zmarła przed spadkodawcą. Jeśli nie posiada ona dzieci to problemy związane z niechcianym spadkiem na tym etapie się dla niej kończą. W przeciwnym wypadku w miejsce osoby odrzucającej spadek wchodzą jej dzieci, które dziedziczą w częściach równych udział w majątku spadkowym rodzica.

Sprawa jest prosta w przypadku dzieci pełnoletnich. Muszą one powtórzyć procedurę w terminie 6 miesięcy od dnia kiedy dowiedziały się, że rodzic odrzucił spadek. Natomiast dzieci małoletnie nie mogą samodzielnie odrzucić spadku i w ich imieniu czynności podejmują rodzice. Kwestią niezwykle istotną jest właśnie dochowanie terminu, który wynosi zawsze 6 miesięcy, niezależnie od tego czy spadek jest odrzucany we własnym imieniu, czy też w imieniu małoletniego.

Jak przebiega procedura odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka?

Procedura odrzucenia spadku przez małoletnie dziecko składa się z kilku etapów. Zgodnie z treścią art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Do takich czynności zalicza się odrzucenie spadku i w związku z tym uzyskanie zezwolenia sądu w tym zakresie jest niezbędne. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Wniosek składa się do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka Opłata od takiego wniosku wynosi 100 zł. Z wnioskiem może wystąpić każdy z rodziców. Gdy wniosek złoży jeden rodzic drugi będzie występował w sprawie w charakterze uczestnika. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a mieszkają oni osobno należy pamiętać o podaniu adresu zamieszkania drugiego rodzica by sąd skutecznie mógł zawiadamiać go o przebiegu postępowania. W ramach jednego wniosku można prosić sąd o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu kilkorga dzieci.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty i dobrze go uzasadnić co pozwoli na szybkie przeprowadzenie postępowania. Należy wykazać, że w skład spadku wchodzą długi, na przykład przedstawiając dokumentację od komornika lub umowy kredytowe, a także wskazać, że rodzice odrzucili spadek przedkładając w załączeniu oświadczenie o odrzuceniu spadku. Postępowanie w sprawie kończy się wydaniem przez sąd postanowienia. Po uprawomocnieniu  orzeczenia trzeba złożyć do sądu wniosek o wydanie jego odpisu. Po otrzymaniu dokumentu rodzic składa oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka przed sądem spadku albo przed notariuszem.