REKLAMA

W co drugi wtorek, począwszy od 5 października 2021 r., w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 odbywają się dyżury pracowników Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

Kolejny dyżur odbędzie się dziś, tj. 19 października 2021 r. w godz. 16:00-17:00. Każdego mieszkańca zainteresowanego procesem rewitalizacji Śródmieścia i jego przebiegiem zapraszamy na dyżury w kolejnych terminach, tj. 2, 16, 30 listopada, 14 grudnia 2021 r.