REKLAMA

Miasto ogłosiło przetarg na budowę: placu zabaw i siłowni w Michelinie – zadanie nr 1 oraz na budowę siłowni plenerowej z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14 – zadanie nr 2.

Jeśli chodzi o plac zabaw i siłownię, celem inwestycji jest stworzenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, skierowanej do każdej grupy wiekowej oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej z uwzględnieniem osób starszych. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki w strefach bezpieczeństwa, montaż wyposażenia parkowego oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych.

Natomiast w planowanej siłowni plenerowej z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14 również zaprojektowano szereg urządzeń. Wokół projektowanego placu rekreacyjnego z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz w jego części środkowej pojawi się utwardzenie pełniące funkcję dojść pieszych, a ogrodzenie wewnętrzne oddzieli plac od terenu szkoły.

Data otwarcia ofert w tym przetargu to 17.12.2020. Zgodnie ze specyfikacją, nowe strefy rekreacyjne miałyby powstać do 31.05.2021.