REKLAMA

26 sierpnia 2019 roku o godzinie 16.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne pt. “O współpracy przy kawie“.

Podczas spotkania zostaną zebrane propozycje do Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przypomina, że wnioski z propozycjami oraz uwagami do Programu na rok 2020 można składać również drogą elektroniczną na adres: zdrowie@um.wloclawek.pl lub azglobicka@um.wloclawek.pl  oraz pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego przy ul. Kościuszki 12 (termin ich składania mija 27 sierpnia 2019).

Informacja na ten temat jest opublikowana: https://cop.wloclawek.pl/2019/07/o-wspolpracy-przy-kawie/