REKLAMA

Na mocy Zarządzenia Prezydenta Włocławka, zaplanowane w terminie do 27 grudnia 2020 r. śluby cywilne będą udzielane wyłącznie w obecności pary młodych i świadków.

Te wytyczne wynikają m.in. z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132).

Z Zarządzeniem Prezydenta Włocławka, wydanym 3 grudnia 2020 r. można zapoznać się pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-4232020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-3-grudnia-2020-r-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-ograniczenia-wykonywania-zadan-przez-urzad-miasta-wloclawek-i-wykonywania-pracy-zdalnej-p/