REKLAMA

2 października 2021 r. odpadów wielkogabarytowych pozbędą się mieszkańcy osiedli: Michelin i Zawiśle. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzony w godz. od 6.00 do 15.00.