REKLAMA

Zespół Szkół Technicznych z Włocławka zajął II miejsce na szczeblu ogólnopolskim w ramach konkursu „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się oraz promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych. Podczas Wampiriady odbywającej się na terenie szkoły krew oddają nie tylko uczniowie, ale absolwenci, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz nauczyciele, dając w ten sposób przykład młodzieży.

Organizatorem akcji honorowego krwiodawstwa w ZST jest Szkolne Koło PCK i Wolontariatu z opiekunem Elżbietą Górską.

Pełna informacja na ten temat: https://zst.com.pl/pl,news2,,338.html#tresc_strony