REKLAMA

no images were found

Autor: Karolina Klimecka-Łaptuta

W Zespole Szkół nr 3 imienia Marii Grzegorzewskiej w weekend, odbyło się szkolenie z dr Magdalena Grycman, z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC) w ramach projektu „Bez słów…”.

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (ang. Augmentative and alternative communication – dosłownie wspomagająca i alternatywna komunikacja, AAC) – grupa metod mających na celu umożliwienie komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.

Przeznaczona jest dla osób które nie nabyły umiejętności mówienia lub też ją straciły w wyniku defektów takich jak ubytki neurologiczne (stan po udarze mózgu, stan po urazie komunikacyjnym – np. uraz czaszkowo-mózgowy). Przeznaczona jest dla osób, których umiejętność mówienia nie zapewnia im skutecznego porozumiewania się z otoczeniem (np. mowa niewyraźna) lub nie wykształciły jeszcze umiejętności mowy, a wprowadzenie systemu komunikacji ma pomóc w jej rozwoju.

Informacja o ACC pochodzi Wikipedii.