REKLAMA

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty z tematyki wypalenia zawodowego.

Celem szkolenia jest omówienie na czym polega syndrom wypalenia zawodowego, jakie są jego symptomy oraz jakie skutki może mieć wypalenie, także skutki zdrowotne. Omówione zostaną przyczyny wypalenia, szczególnie w kontekście długotrwałego stresu i jak to wygląda z perspektywy liderów i liderek zaangażowanych w działalność społeczną, obywatelską w ramach trzeciego sektora.

Szkolenie odbędzie się 29 listopada 2021 w godzinach: od 9:3o do 12:3o , w Toruniu , ul. Bydgoska 58 (wejście na rogu Bydgoskiej i Klonowica).

Pełna informacja na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2021/10/tsas-zaprasza-na-szkolenie-leadership-a-syndrom-wypalenia-zawodowego-w-dzialalnosci-w-3-sektorze/