REKLAMA

Jeszcze blisko 13 tysięcy mieszkańców regionu, w tym włocławianie, mogą skorzystać z bezpłatnych badań kolonoskopowych w ramach marszałkowskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Badania realizuje dziewiętnaście wybranych w konkursie placówek medycznych w całym województwie.

Z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych mogą skorzystać osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego – w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia. Stosownie do wskazań medycznych, niektóre z tych badań zostaną przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym. W razie potrzeby podczas kolonoskopii zostanie wykonana niewielka interwencja chirurgiczna (polipektomia – usuwanie niedużych niezłośliwych zmian) lub pobrane zostaną wycinki tkanek do badania histopatologicznego.

Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nie obowiązuje rejonizacja, więc każdy z mieszkańców regionu może wybrać dla siebie dowolną placówkę z listy: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2020/wiadomosci/20200716_badania/wykaz.pdf Badania realizuje dziewiętnaście wybranych w konkursie placówek medycznych w całym województwie, w tym dwie placówki działające we Włocławku: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny oraz Centrum Diagnostyczno-Lecznicze.
Obszerny materiał na temat programu jest opublikowany: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36026-zrob-kolonoskopie-bezplatnie-bez-rejonizacji-4