REKLAMA

Zachęcamy do ubiegania się o mikrogranty w obszarze rewitalizacji. Dzięki tej formie wsparcia z Urzędu Miasta Włocławek nieformalne grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz instytucje mogą zorganizować wydarzenia sąsiedzkie, imprezy kulturalne lub zaaranżować własne podwórko albo sąsiedzki ogród.

Wysokość wsparcia może wynieść 2500 zł. Przygotowując wniosek warto pamiętać o aktualnych obostrzeniach epidemicznych, a także o uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy terenu.

Działanie realizowane jest w ramach „Programu wsparcia projektów lokalnych”, wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Jego celem jest przede wszystkim pobudzenie mieszkańców obszaru rewitalizacji do zaangażowania w sprawy lokalne, zachęcenie do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego orz wsparcie integracji społeczności na poziomie lokalnym.

Regulamin programu i charakterystyka już zrealizowanych działań dostępne są na stronie: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/info,zglos_swoj_projekt,11.html