REKLAMA

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku przypomina właścicielom o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, o którym mowa w art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020.1421 tj.).

Zgodnie z zapisem cytowanej ustawy, psy powyżej 3 miesiąca życia, na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia 3 miesiąca życia a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Jednocześnie zgodnie z art. 85, ust. 1 a ustawy, kto uchyla się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.