REKLAMA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Przed nastaniem mrozów należy:

Zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze przed działaniem mrozu; zaizolować przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieocieplane pomieszczenia; gruntownie oczyścić studzienki wodomierzowe, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności naprawić uszkodzone pokrywy; zabezpieczyć sam wodomierz w taki sposób, aby izolację cieplną można było łatwo zdjąć dla odczytania jego stanu.

Pełna informacja na ten temat: https://mpwik.wloclawek.pl/news,akcja_zima_,59.html