REKLAMA

autor

Marek Szubski

W siedzibie firmy ANWIL.S.A. spółki Grupy ORLEN czyli sponsora strategicznego Klubu Koszykówki Włocławek odbyło się spotkanie prezesa ANWIL.S.A pani Agnieszki Żyro z przedstawicielami Klubu Koszykówki Włocławek. Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji finansowej, wizerunku oraz planach strategicznych.
Na spotkaniu obecni byli:
Prezydent Miasta Pan Marek Wojtkowski (Przedstawiciel Urzędu Miasta czyli większościowego udziałowca spółki)
Prezes TKM Piotr Rakowski (Prezes Towarzystwa Koszykówki Młodzieżowej czyli mniejszościowego udziałowca)
Prezes KKW Arkadiusz Lewandowski (Prezes Zarządu Klubu Koszykówki Włocławek)
Trener zespołu Przemysław Frasunkiewicz (trener drużyny Anwilu Włocławek)


Tematem zasadniczym spotkania były przede wszystkim kwestie finansowe. Anwil S.A. wymaga budowania silnej pozycji klubu za pomocą spójnej i uporządkowanej strategii rozwoju. Wszyscy obecni byli zdania, że ze strony właściciela klubu konieczne jest podjęcie działań by uspokoić klubową rzeczywistość. Na spotkaniu zapowiedziano również rozpoczęcie negocjacji nowej umowy sponsorskiej na kolejnej lata. Obecna kończy się w czerwcu.

Agnieszka Żyro. Prezes ANWIL.S.A.

,, Jesteśmy od wielu lat sponsorem strategicznym klubu i przez ten czas jedną z zasad, których nieustannie przestrzegamy jest brak naszego zaangażowania w podejmowanie decyzji należących do właścicieli Klubu Koszykówki Włocławek. Nasza współpraca musi być oparta na szczerości w relacjach z klubem, które przekładają się na zaufanie do wybranego sposobu zarządzania i prowadzenia właściwej polityki finansowej. ANWIL jest sprawdzonym partnerem i za kluczowe uważamy oczekiwanie wobec właścicieli, by podejmowali wszelkie działania prowadzące do stabilizacji sytuacji finansowej, zaś zespół prezentował na boisku zaangażowanie i wolę walki, co przyniesie bardzo dobre wyniki sportowe – powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.”

Sponsor strategiczny wymaga odpowiedzialnego podejścia właściciela klubu oraz szybkiego wdrożenia w życie wniosków z płynących rozmów. Istotnym jest oczywiście zapewnienie właściwych warunków do osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy drużyny Anwilu Włocławek.