REKLAMA

Tworzymy w mieście sklep socjalny.
 
W ubiegłym tygodniu gościłam prezesa fundacji Wolne Miejsce Pana Mikołaja
Rykowskiego, który zajmuje się niesieniem wsparcia dla potrzebujących m.in. poprzez
powoływanie sklepów socjalnych.
Zakupów w sklepie socjalnym dokonywać mogą osoby spełniające ścisłe kryteria
dochodowe (dochód nie może przekraczać 250 proc. kryterium dochodowego: 1 752,50 zł w
przypadku osoby samotnie gospodarującej; 1 320,00 zł w przeliczeniu na każdą osobę w
rodzinie). Sklepy socjalne na tle innych wyróżnia atrakcyjna cena, w jakiej można nabyć
towary (spożywcze, chemię gospodarczą, odzież itp.), jednak należy zaznaczyć, iż część
asortymentu posiada krótki termin przydatności do spożycia. Ilość zakupów, jakich może
dokonać jedna osoba jest limitowana, aby wyeliminować jakiekolwiek próby nadużywania
systemu.
Ceny wszystkich artykułów nie przekraczają 50 proc. ceny rynkowej.
Z uwagi na epidemie COVID-19 obecnie sklepy socjalne realizują telefonicznie
zamówienia osób powyżej 75 roku życia i dowożą je do zamawiającego.
Sklepy socjalne to nie tylko aspekt ekonomiczny, stanowią one centrum aktywizacji i
integracji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Działania pomocowe są
podejmowane przy ścisłej współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, które
posiadają bazy osób potrzebujących pomocy. Warto zaznaczyć, iż sklepy społeczne, jako że
są organizacjami pozarządowymi są skuteczniejsze w udzielaniu pomocy niż jednostki
publiczne, a przede wszystkim mogą wdrażać procedury, które znacznie utrudniają
wyłudzanie pomocy.

Udało mi się zarazić tym pomysłem Pana Prezydenta Marka Wojtkowskiego oraz
Panią Prezydent Domicelę Kopaczewską. Pan Prezes spółki BAZA Sp. z o.o. Jacek
Jabłoński również wyraził swoje poparcie i zaoferował lokal na siedzibę sklepu socjalnego.
Obecnie jesteśmy na etapie dogrywania szczegółów, mam nadzieję, iż wszystkie
rozmowy zakończą się sukcesem i już za kilka tygodni będziemy mogli ogłosić otwarcie
pierwszego w województwie sklepu socjalnego, właśnie tu u Nas we Włocławku.
Więcej informacji pod linkami:
https://krytykapolityczna.pl/kraj/sklep-socjalny-spichlerz-katowice/?fbclid=IwAR3xqZS-
4JOQ6WWJ3tpXBPy8PZvlL5s8R88MRVKwi1UG-NOXVyjfeKuFWII

https://www.facebook.com/wolnemiejsce/

Pozdrawiam,
Agnieszka Jura-Walczak
Radna Rady Miasta
przewodnicząca stowarzyszenia Nowoczesny Włocławek