REKLAMA

10 czerwca 2022 r. o godz. 18:00 w Galerii Sztuki
Współczesnej przy ul. Miedzianej rozpocznie się wernisaż wystawy wykładowców
Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Na wystawie zostanie ukazane szerokie spektrum postaw artystycznych i rozwiązań
technologicznych artystów reprezentujących różne dyscypliny twórcze. Twórcy
zaprezentują prace zrealizowane zarówno w tradycyjnych, jak i eksperymentalnych
mediach.
Więcej informacji na ten temat: http://www.galeriasztuki.wloclawek.pl/38-
wystawy/planowane/932-wystawa-wykladowcow-instytutu-sztuk-wizualnych-
uniwersytetu-jana-kochanowskiego-w-kielcach