REKLAMA

Wykonawcą wyłonionym przez miasto w przetargu na zagospodarowanie placu rekreacyjnego pomiędzy budynkami Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej, jest Przedsiębiorstwo DAWBUD z Włocławka. 5 stycznia 2022 r. została zawarta umowa na realizację prac.

W zakres robót budowlanych wchodzi: budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, montaż obiektów małej architektury, utwardzenie działki.

Zagospodarowanie placu przy „Elektryku” jest częścią zadania inwestycyjnego: Sport i rekreacja projekt Zdrowe Zazamcze, w ramach budżetu obywatelskiego 2020. Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 120 dni.