REKLAMA

W maju 2021 mają być gotowe: siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14
oraz plac zabaw i siłownia w Michelinie.
W siłowni plenerowej z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14
zaprojektowano szereg urządzeń. Wokół placu rekreacyjnego z urządzeniami siłowni
zewnętrznej oraz w jego części środkowej pojawi się utwardzenie pełniące funkcję dojść
pieszych, a ogrodzenie wewnętrzne oddzieli plac od terenu szkoły.
Celem inwestycji w Michelinie jest stworzenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej,
plenerowej strefy aktywności, skierowanej do każdej grupy wiekowej oraz stworzenie
przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej z uwzględnieniem osób starszych. Projekt
zagospodarowania terenu obejmuje montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness
wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki w strefach bezpieczeństwa, montaż
wyposażenia parkowego oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych.
Nowe miejsca rekreacji przy SP 14 zbuduje firma Novum, natomiast wykonawcą placu
zabaw i siłowni w Michelinie jest firma Magic Garden. Wykonawcy zostali wyłonieni
przez miasto w trybie przetargu.