REKLAMA

W październiku 2019 w naszym mieście odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Komitetów Rewitalizacji organizowane przez Komitet Rewitalizacji we Włocławku oraz Urząd Miasta Włocławek.

W programie wydarzenia znajdą się prelekcje, panel dyskusyjny i spacer studyjny po obszarze rewitalizacji. Uczestnicy będą mieli okazję wymiany wiedzy i doświadczeń na temat roli komitetów w procesie rewitalizacji oraz formalnych i organizacyjnych ram ich funkcjonowania. W trakcie Forum przedstawiony zostanie również przebieg realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 i udział w tym procesie lokalnego Komitetu Rewitalizacji.