REKLAMA

W piątek 21 stycznia 2022 r. w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku odbędzie się posiedzenie
Zarządu Związku Miast Polskich.
Podczas posiedzenia członkowie Zarządu Związku będą opiniować projekty ustaw m.in.
o: zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach
prekonsultacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, o zmianie ustawy – Prawo wodne
(oczyszczanie ścieków komunalnych i kąpieliska – dostosowanie do dyrektyw UE), o
modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, o zmianie ustawy o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej (odpady z tworzyw sztucznych) oraz o zmianie ustawy o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
(senacki).
Przed posiedzeniem Zarządu Związku Miast Polskich, o godz. 13.50 odbędzie się
briefing prasowy z udziałem senatora Zygmunta Frankiewicza, prezesa ZMP oraz Marka
Wojtkowskiego, prezydenta Włocławka. Briefing odbędzie się w Centrum Kultury
Browar B., ul. Łęgska 28 (w Sali nr 5 naprzeciwko Sali kameralnej).