REKLAMA

Czy Włocławek to kraina mlekiem i miodem płynąca? A może jest jednak kilka rzeczy, które można by było poprawić? W programie „Włocławek – mleko i miód” Karolina Klimecka Łaptuta i Michał Walczewski spotykają
się z lokalnymi przedsiębiorcami, aktywistami, działaczami – słowem, ludźmi którym na sercu leży dobro Włocławka. W trochę luźniejszej formule poruszane są zarówno wydarzenia i problemy bieżące, jak i poważniejsze problemy, które od wielu lat trapią nasze miasto.