REKLAMA

Autor: Kacper Gładkowski

Włocławianie wypełnili Karty Pomysłu. Zakończył się proces zbierania Kart Pomysłu, będących niezwykle ważną częścią projektu: „Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

Za wypełnianie Kart Pomysłu podziękował mieszkańcom prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski:

„Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za aktywny udział w budowaniu Nowej Ścieżki Rozwoju dla Włocławka. Państwa zaangażowanie stanowi znaczący wkład w proces budowania nowego Włocławka – miejsca dobrego do zamieszkania, wychowywania dzieci, pracy, prowadzenia biznesu, czy po prostu atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Zapewniam, że zgromadzone pomysły, spostrzeżenia i sugestie zostaną potraktowane z należytą powagą i w miarę możliwości, uwzględnione w naszych planach i działaniach. Obecnie Państwa pomysły są poddawane ocenie merytorycznej, w tym pod kątem realnych możliwości wprowadzenia w życie, a ostatecznie wybrane powiązane zostaną w spójne działania, które pomogą nam rozwiązać najważniejsze problemy”.

O wynikach dalszych działań będziemy informować.