REKLAMA

W dniu wczorajszym, na placu przed włocławską komendą odbył się uroczysty apel z udziałem kadry kierowniczej, wyróżnionych funkcjonariuszy oraz Pana Romana Gołębiewskiego Starosty Powiatu Włocławskiego i Pana Marka Wojtkowskiego Prezydenta Miasta Włocławek. Nie zabrakło też kapelana ks. Sebastiana Osińskiego. 

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku mł. insp. Macieja Sadowskiego, który podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie w codzienną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Podkreślił również, że nie byłoby takiego zaangażowania, gdyby nie rodzina, która jest najważniejszym wsparciem dla funkcjonariuszy i pracowników. Mł. insp. Maciej Sadowski odczytał także list przesłany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Piotra Leciejewskiego, skierowany do włocławskich policjantów i pracowników. Szef kujawsko-pomorskiego garnizonu w 95. rocznicę służby kobiet w szeregach Policji, oprócz życzeń, podziękował im za profesjonalizm oraz sumienność w służbie.  

W tym roku we włocławskiej jednostce awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 144 funkcjonariuszy, w tym 9 zostało awansowanych przedterminowo.

Miłym akcentem było również wyróżnienie przez władze samorządowe 10 funkcjonariuszy nagrodami pieniężnymi za duże zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu. Listy gratulacyjne wraz z nagrodami wręczone zostały w obecności Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku mł. insp. Macieja Sadowskiego przez Pana Romana Gołębiewskiego Starostę Powiatu Włocławskiego i Pana Marka Wojtkowskiego Prezydenta Miasta Włocławek.   

Na zakończenie uroczystości głos zabrali goście, którzy podziękowali za wkład w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom, a także ich rodzinom. Natomiast ks. Sebastian Osiński, związany z włocławską komendą od 10 lat, wsparł duchowo wszystkich policjantów i pracowników cywilnych.