REKLAMA

Wraz z początkiem roku
szkolnego wystartowała druga tura programu „Umiem Pływać”, która potrwa do 7
grudnia 2021r. Biorą w niej udział uczniowie klas I – III ze szkół podstawowych nr 2, 5,
7, 10, 12, 18, 19, 22, 23 oraz Zespołu Szkół nr 8 i ZS nr 11.
Są to zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I – III, które odbywają się na Basenie
Międzyosiedlowym i Krytej Pływalni „Delfin”. Każda grupa składa się 15 osób, czyli
łącznie w II turze programu uczestniczy 165 dzieci. Dzieci na zakończenie zajęć
otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w zajęciach.
Zajęcia nauki pływania prowadzą nauczyciele posiadający uprawnienia instruktora
pływania, a w drodze na basen i z powrotem dzieci mają zapewnioną opiekę nauczycieli
ze swoich szkół.