REKLAMA

20 października 2020 r. Państwowa Uczelnia Zawodowa przeprowadzi Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Innowacyjny samorząd – Rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej”. Intencją organizatorów konferencji jest stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, w których prowadzone są badania dedykowane innowacyjności oraz rozwoju samorządów.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wydarzenie odbędzie się w formie on-line, za pomocą wideokonferencji.

Informacja na ten temat: http://puz.wloclawek.pl/konferencja-20-10-2020/