REKLAMA

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku już po raz drugi znalazła się w gronie najlepszych polskich uczelni zawodowych.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnił 15 spośród 34 uczelni zawodowych, które m.in mogą się poszczycić najlepszymi wynikami, jeżeli chodzi o zawodowe losy absolwentów. 

W ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości, Uczelnia otrzyma wsparcie w kwocie jednego miliona złotych.

Informacja na ten temat: http://puz.wloclawek.pl/panstwowa-uczelnia-zawodowa-we-wloclawku-wyrozniona-przez-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/ 

Zdjęcie pochodzi ze strony www.puz.wloclawek.pl