REKLAMA

W 2021 roku Zespół Szkół Chemicznych ponownie podejmuje wyzwanie międzynarodowe i kontynuuje udział w polsko-niemiecko-duńsko-włoskim konsorcjum, które wygrało projekt: „Kształcimy otwartych i operatywnych pracowników dla Europy” w ramach programu Erasmus Plus.

Założeniem projektu jest rozwijanie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych zarówno uczniów, jak i kadry kształcenia zawodowego.

Liderem tej międzynarodowej sieci współpracy jest Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” z Wrocławia. Zagranicznymi partnerami Zespołu Szkół Chemicznych są: Eurocultura we Włoszech i Bildunszentrum Magdeburg w Niemczech.

Pełna informacja na ten temat: http://www.zsch.wek.pl/2021/01/12/my-takze-ksztalcimy-otwartych-i-operatywnych-pracownikow-dla-europy/